Publiceringsdatum

  • 31 maj, 2022

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Tobii AB (publ) meddelar idag att antalet aktier och röster har förändrats till följd av en emission av C-aktier samt utnyttjandet av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 107 258 458 aktier, av vilka 105 685 113 är stamaktier och 1 573 345 är C-aktier, och totalt 105 842 448 röster i bolaget. Antalet stamaktier har ökat med 25 510 aktier och antalet C-aktier har ökat med 759 345 aktier. Antalet röster har ökat med 101 445 röster. Aktiekapitalet har ökat med cirka 5 696 SEK och uppgår efter ökningen till cirka 778 368 SEK. Förändringen av antalet aktier och röster är till följd av en tidigare genomförd nyemission av C-aktier samt aktieteckning på basis av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 17:30.

Publiceringsdatum

  • 31 maj, 2022

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications