Publiceringsdatum

 • 5 maj, 2022

Tobiis delårsrapport för första kvartalet 2022

Pressmeddelande

Stockholm, 5 maj 2022

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för första kvartalet 2022.

Kommentar från Tobiis VD Anand Srivatsa:

”Vår verksamhet fortsatte sin starka återhämtning och vi uppnådde vårt starkaste första kvartal någonsin. Products & Solutions rapporterade en stadig tillväxt och antalet aktiva kunddialoger inom XR- och fordonsbranschen ökade avsevärt. Trots en fortsatt utmanande och instabil omvärld har vi fått en lovande start på året och ser fram emot att visa tydliga framsteg under 2022.”

Första kvartalet januari - mars

 • Omsättningen ökade till 171 MSEK (144), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 7 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (72 %)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -45 MSEK (-37)
 • Periodens nettoresultat uppgick till -42 MSEK (-3)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,03)
 • Det fria kassaflödet uppgick till -48 MSEK (-11)

Väsentliga händelser under perioden

 • Tobii offentliggjorde att förhandlingar pågår om att bli leverantör av eyetracking-teknologi till Sony PlayStation VR2
 • Tobii offentliggjorde lanseringen av Tobii Horizon på de nya bärbara speldatorerna i Lenovo Legion 5 Pro-serien och lanseringen av Tobii Aware i de nya bärbara datorerna i MSI Summit- och Prestige-serien
 • Tobii erhöll tre design wins under kvartalet, en för integrering av Tobii Aware i en PC, en för en medicinsk applikation inom VR och en för en skärmbaserad medicinsk applikation

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Tobiis valberedning föreslog Per Norman som ny styrelseordförande och Mats Backman som ny styrelseledamot

VD-kommentar

Vår verksamhet fortsatte sin starka återhämtning och vi uppnådde vårt starkaste första kvartal någonsin. Products & Solutions rapporterade en stadig tillväxt och antalet aktiva kunddialoger inom XR- och fordonsbranschen ökade avsevärt. Trots en fortsatt utmanande och instabil omvärld har vi fått en lovande start på året och ser fram emot att visa tydliga framsteg under 2022.

Omvärldsläget fortsätter att skapa oro
Covidpandemin fortsätter att ge upphov till nya utmaningar for Tobii. Även om mycket återgått till det normala i stora delar av världen påverkades vi fortsatt av nedstängningarna på exempelvis den kinesiska marknaden. Kriget i Ukraina adderade ytterligare till oroligheterna i världen. För Tobii och Tobiianerna är krigshandlingar en antites till det vi står för och det vi tror på. Vi fördömer å det starkaste denna attack på det ukrainska folket. Även om kriget och sanktionerna inte har någon större inverkan på Tobiis intäkter är det en situation som påverkar oss djupt eftersom vi har kollegor i och från Ukraina. Vi ger dessa kollegor vårt fulla stöd.

Fortsatt stark återhämtning
Givet att pandemin på olika vis har fortsatt att påverka vår verksamhet under kvartalet är jag nöjd att vi fortsatt uppvisar en positiv tillväxt i kvartalet. Tillväxten kan främst tillskrivas segmentet Products & Solutions, som växte organiskt med 12 procent. Inom segmentet Integrations är tillväxten fortsatt ojämn och här såg vi en organisk nedgång på -12 procent på grund av lägre intäkter från projekt under kvartalet i kombination med färre hårdvarutunga leveranser jämfört med 2021. Viktigt att notera är att bruttovinsten inom Integrations visade fortsatte tillväxt, och vår underliggande pipeline fortsätter att utvecklas starkt. I takt med att världen öppnar upp igen har vi sett ökade rörelsekostnader huvudsakligen till följd av fler resor och kundmöten, vilket är positivt för affärens framtida utveckling.

Starka positiva trender inom affärsområden i investeringsfaser
Några viktiga höjdpunkter under kvartalet var att antalet och djupet på aktiva kunddialoger inom såvär XR som och fordonsindustrin fortsatte att utvecklas starkt positivt. Offentliggörandet av våra förhandlingar med Sony om att leverera eyetracking till PSVR 2 är ett styrkebesked som visar att vi är på rätt väg. Ledande branschaktörer fortsätter att investera stort i Metaverse, VR och AR, och de positiva trender som vi lyfte fram under fjärde kvartalet 2021 förstärktes ytterligare under första kvartalet 2022.

Stora framsteg för vår satsning på Driver Monitoring-system för fordonsindustrin
Första kvartalet 2022 var betydande för våra initiativ inom Driver Monitoring-System. Under kvartalet demonstrerade vi såväl prestandan som robustheten i vår teknik för kunderna. Vi fick tydlig positiv feedback från viktiga OEM-tillverkare och tier-1-leverantörer inom fordonsindustrin, med indikationer om att vår lösning är mycket konkurrenskraftig. Vi deltar redan i flera anbud, och jag förväntar mig att antalet kommer att växa under året. De framsteg vi har gjort är betydande, och vi förväntar oss att enligt plan erhålla design wins för produktionsstart 2025.

Framtidsutsikter
Jag är glad att berätta att vi nu kompletterat våra ambitiösa långsiktiga finansiella mål också med ambitiösa och långsiktiga hållbarhetsmål. Vårt mål är att nå nettonoll-utsläpp för Scope 1 och 2 senast 2025 och senast 2030 för Scope 3. Jag är stolt över att vi tar oss an detta mål då det ligger helt linje med vår ambition att vara en positiv kraft i samhället.
Det råder fortfarande stor osäkerhet i världen i spåren av covid-19, och som en följd av detta blossar risker till och från upp i leverantörskedjan för både Tobii och våra kunder. Trots alla yttre störningar är vi trygga i vår förmåga att prestera under året. Vi förväntar oss att under 2022 ta stora steg mot vårt mål att bryta igenom till lönsamhet under 2023 och mot att nå 1,5 MDSEK omsättning senast 2025.

Anand Srivatsa

VD

Webbpresentation
Klockan 09.00 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Presentationsmaterialet och en länk till webbpresentationen kommer att finns tillgängligt under Kalendern på Tobiis hemsida innan webcasten. Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen. Ni kan också delta genom följande länk.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 07.30 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 5 maj, 2022

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.