Publiceringsdatum

  • 30 juni, 2022

Nytt antal röster i Tobii

Antalet röster i Tobii AB (publ) har ökat som en följd av omvandling av totalt 230 972 C-aktier till totalt 230 972 stamaktier.

Omvandlingen har genomförts för att kunna leverera stamaktier till deltagare och för att täcka kontanta kostnader och kostnader för sociala avgifter relaterat till bolagets incitamentsprogram som ursprungligen antogs på årsstämman 2020. Det totala antalet röster i bolaget har därför ökat medan det totala antalet aktier har kvarstått oförändrat.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 107 258 458 aktier, av vilka
105 916 085 är stamaktier och 1 342 373 är C-aktier, och totalt 106 050 322 röster i bolaget. Antalet stamaktier har ökat med 230 972 stamaktier och antalet C-aktier har minskat med 230 972 C-aktier. Det totala antalet röster har ökat med 207 875 röster. Aktiekapitalet har kvarstått oförändrat uppgående till cirka 778 368 SEK.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 17:30.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 30 juni, 2022

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.