Publiceringsdatum

  • 3 juni, 2022

Tobii AB (publ) använder överlåtelsebemyndigande

Styrelsen i Tobii har idag beslutat om att använda bemyndigande för överlåtelse av egna aktier. Aktierna kan bland annat överlåtas för att täcka sociala avgifter och kostnader för syntetiska aktierätter i bolagets incitamentsprogram som ursprungligen antogs på årsstämman 2020 och i samband med separationen mellan Tobii AB och Tobii Dynavox AB byttes ut efter beslut på extra bolagsstämma i oktober 2021. Tobiis styrelse har idag beslutat att utnyttja bemyndigande från bolagsstämman för dessa syften.

Överlåtelse av egna aktier kan ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 juni 2022 fram till och med årsstämman 2023 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Tobii äger idag 230 972 stamaktier och 1 342 373 C-aktier i Tobii och kan enligt beslutet maximalt komma att överlåta upp till 121 485 stamaktier på Nasdaq Stockholm.

Publiceringsdatum

  • 3 juni, 2022

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications