Publiceringsdatum

  • June 3, 2022

Tobii AB (publ) använder överlåtelsebemyndigande

Styrelsen i Tobii har idag beslutat om att använda bemyndigande för överlåtelse av egna aktier. Aktierna kan bland annat överlåtas för att täcka sociala avgifter och kostnader för syntetiska aktierätter i bolagets incitamentsprogram som ursprungligen antogs på årsstämman 2020 och i samband med separationen mellan Tobii AB och Tobii Dynavox AB byttes ut efter beslut på extra bolagsstämma i oktober 2021. Tobiis styrelse har idag beslutat att utnyttja bemyndigande från bolagsstämman för dessa syften.

Överlåtelse av egna aktier kan ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 juni 2022 fram till och med årsstämman 2023 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Tobii äger idag 230 972 stamaktier och 1 342 373 C-aktier i Tobii och kan enligt beslutet maximalt komma att överlåta upp till 121 485 stamaktier på Nasdaq Stockholm.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • June 3, 2022

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.