Publiceringsdatum

  • 12 januari, 2023

Tobii förväntas rapportera ett positivt rörelseresultat för fjärde kvartalet 2022

Pressmeddelande

Stockholm, 12 januari 2023

Tobii förväntar sig rapportera ett positivt rörelseresultat (EBIT) i det fjärde kvartalet 2022 vilket är högre än bolagets guidning och marknadens förväntningar.

Intäkterna i det fjärde kvartalet 2022 förväntas ligga mellan 250 MSEK till 265 MSEK (196), vilket motsvarar över 15% organisk tillväxt. Rörelseresultatet förväntas ligga mellan 5 MSEK och 10 MSEK (-30). Det positiva rörelseresultatet beror på högre intäkter än förväntat vilka härrör från en stark försäljning för Products & Solutions i Kina och faktureringen av några stora projekt inom Integrations.

Tobii reviderar inte sina finansiella mål och bolaget upprepar sin förväntan på att nå ett positivt rörelseresultat igen i fjärde kvartalet 2023.

Den fullständiga delårsrapporten för fjärde kvartalet släpps tisdagen den 7 februari kl. 07:30 CET. Ingen ytterligare information kommer att meddelas innan dess. Dessa siffror är preliminära och har inte granskats av bolagets revisorer.

Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 19:00 den 12 januari 2023.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 12 januari, 2023

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.