Publiceringsdatum

 • 7 november, 2023

Tobiis delårsrapport tredje kvartalet 2023: Svagt kvartal men målet för lönsamhet i fjärde kvartalet kvarstår

Tredje kvartalet juli – september

 • Intäkterna uppgick till 150 MSEK (176), vilket motsvarade en organisk minskning om 18%
 • Bruttomarginalen ökade till 75% (74%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -69 MSEK (-36)
 • Kvartalets resultat uppgick till -74 MSEK (-17)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,70 SEK (-0,17)
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -71 MSEK (-64)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Tobii erhöll fyra designvinster med fyra olika kunder; två för diagnos och behandling med eye tracking och VR med hjälp av Tobii Ocumen XR-mjukvara, en för integration av Tobii's skärmbaserade eye tracking plattform i kommunikationsenheter samt en för PC-integration av Tobii Horizon head tracking mjukvara för maximal spelupplevelse.
 • Tobii slutförde förvärvet av samtliga aktier i Eyevido GmbH till en köpeskilling om 9 MSEK i syfte att stärka mjukvaruportföljen för konsumentinsikter.

VD Anand Srivatsa kommenterar:

Det tredje kvartalet var ett finansiellt svagt kvartal med en organisk intäktsminskning på 18%. Minskningen var främst driven av vår verksamhet inom Products & Solutions. Detta berodde främst på utmaningar i Asien vilket var en avvikelse från tidigare kvartal där Kina stått för en betydande del av tillväxten. Vi såg en tydlig påverkan på intäkterna av sommarsemesterperioden där juli och augusti var svaga månader, medan september visade tecken på återhämtning i Kina och Nordamerika.

Det var glädjande att konstatera att vår Integrationsverksamhet visade en acceptabel finansiell utveckling trots att intäkterna från Sony PS VR2 var avsevärt lägre i kvartalet. Intäkterna för segmentet minskade med 2% organiskt jämfört med föregående år och skulle ha visat en stark tvåsiffrig tillväxt om vi beaktar bidraget från Sony samma kvartal föregående år.

Vi är fortfarande fast beslutna att uppnå vårt mål att vara lönsamma på EBIT-nivå under det fjärde kvartalet 2023. För att uppnå detta vidtar vi åtgärder för att hantera våra kostnader och förbättra effektiviteten i vår försäljning. Det svaga tredje kvartalet ökar visserligen risken att inte uppnå lönsamhetsmålet, men vi känner oss optimistiska tack vare en stabil start på det fjärde kvartalet.

På längre sikt ser vi tydliga tecken på ökad efterfrågan på attention computing. Vi tror att när eye tracking integreras i fler storskaliga enheter som Apple Vision Pro och Amazon's nya läsplatta Fire 11, kommer efterfrågan på våra teknologier att öka inom många andra vertikaler. Ökad medvetenhet och tillgänglighet till våra lösningar kommer att påskynda en bredare användning och volymtillväxt, och jag tror att Tobii är väl positionerat för att kapitalisera på denna möjlighet.”

Q3 presentation idag kl. 9.00 CET

Tobiis VD Anand Srivatsa och CFO Magdalena Rodell Andersson presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Länk till presentationen

Vänligen försäkra dig om att du är ansluten till presentationen genom att logga in via Microsoft Teams några minuter innan presentationen börjar. Det kommer att vara möjligt att ställa frågor via chattfunktionen. Kontakta investor relations för möjlighet att ställa frågor muntligt.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Tobiis webbplats. Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen att finnas tillgängliga.

Kontakt

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: +46 (0)70 880 71 73, e-post: carolina.stromlid@tobii.com

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 kl. 07.30 CET.

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 7 november, 2023

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.