Publiceringsdatum

  • 10 november, 2023

Tobiis valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningens ledamöter inför Tobii AB:s årsstämma 2024 har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2023.

Vid årsstämman 2018 antogs instruktioner för valberedningens sammansättning och uppdrag. Tobiis valberedning ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2023, samt styrelsens ordförande. Valberedningen har nu utsetts och består av följande ledamöter:

  • Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Kent Sander, utsedd av de tre grundarna av Tobii
  • Erik Durhan, utsedd av Öhman Fonder
  • Per Norman, Tobiis styrelseordförande

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman 2024 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt eventuella förändringar av nuvarande instruktion till valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets webbplats. Årsstämman för Tobii AB kommer att hållas den 23 maj 2024.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen inför årsstämman 2024 via e-post till valberedning@tobii.com. För att valberedningen ska kunna beakta inkomna förslag på ett konstruktivt sätt måste de ha inkommit senast den 31 januari 2024.

Kontakt

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: +46 (0)70 880 71 73, e-post: carolina.stromlid@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 10 november, 2023

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.