Publiceringsdatum

  • 28 februari, 2023

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Pressmeddelande

Stockholm, 28 februari 2023

Tobii AB (publ) meddelar idag att antalet stamaktier och röster har förändrats till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 107 268 145 aktier, av vilka 105 925 772 är stamaktier och 1 342 373 är C-aktier, och totalt 106 060 009 röster i bolaget. Antalet stamaktier har ökat med 8 073. Antalet röster har ökat med 8 073. Aktiekapitalet har ökat med cirka 59 SEK och uppgår efter ökningen till cirka 778 437 SEK. Förändringen av antalet aktier och röster är till följd av inlösen av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Tobii innehar samtliga 1 342 373 C-aktier i bolaget.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 17:30.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 28 februari, 2023

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.