Publiceringsdatum

 • 7 februari, 2023

Tobiis bokslutskommuniké för 2022

Pressmeddelande

Stockholm, 7 februari 2023

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2022.

Kommentar från Tobiis VD Anand Srivatsa:

”Tobii uppnådde en sund organisk tillväxt på 19 procent under kvartalet och förbättrade rörelsemarginalen med 19 procentenheter på årsbasis, vilket gjorde att vi kunde nå det första EBIT-lönsamma kvartalet sedan vår börsnotering 2015.”

Kvartalet oktober – december 2022

 • Omsättningen ökade 34 % till 262 MSEK (196), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 19 %
 • Bruttomarginalen uppgick till 78 % (77 %)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9 MSEK (-31)
 • Periodens resultat uppgick till -9 MSEK (3 272)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK (31,73)
 • Det fria kassaflödet uppgick till 147 MSEK (23), vilket inkluderar 166 MSEK i skatterelaterade Covidlättnader från Svenska skattemyndigheten

Väsentliga händelser under perioden

 • Lanseringsdatumet för Sony PlayStation VR 2 (PSVR2) fastställdes till den 22 februari 2023, med förbeställningar från och med den 15 november 2022
 • Tobii erhöll två design wins under kvartalet. Första för en VR-lösning för monitorering av alkohol- och drogonykterhet och den andra för en synträningslösning
 • Tobii blev topprankadi Allbrights jämställdhetsrapport och Tobiis ESG-rating förbättrades till A (BBB) i MSCI:s ESG Ratings-rapport
 • Tobii beviljades ytterligare 166 miljoner kronor i Covidlättnader genom anstånd med skattebetalningar till svenska skattemyndigheten, varav 161 miljoner kronor senare har förlängts till februari 2024

VD-kommentar

Gynnsamt kvartal där vi bevisar vår förmåga att nå lönsamhet

Tobii uppnådde en sund organisk tillväxt på 19 procent under kvartalet och förbättrade rörelsemarginalen med 19 procentenheter på årsbasis, vilket gjorde att vi kunde nå det första EBIT-lönsamma kvartalet sedan vår börsnotering 2015. Vi uppnådde detta trots att våra kunder inom beteendestudier och forskning fortsatte med kostnadsneddragningar vilket påverkade vår verksamhet negativt. Med tanke på omständigheterna är jag nöjd med resultatet. Det visar på fördelarna med vår mångsidiga portfölj, en sund operativ hävstång och att våra ansträngningar i att nå lönsamhet har gjort goda framsteg.

Vårt segment Integrations fortsätter att visa goda resultat. Intäkterna ökade organiskt med 59 procent och bruttomarginalen förbättrades med 11 procentenheter till 88 procent under kvartalet. Detta drevs av en sund mix av både ökade projekt- och mjukvarulicensintäkter.

Trots motvind på många marknader för beteendestudier och forskning uppnådde Products & Solutions 2 procent organisk tillväxt under kvartalet. Detta berodde främst på en stark avslutning av kvartalet på den kinesiska marknaden och en fortsatt tillväxt av vår PC gaming-tillbehör som vi säljer direkt till konsument. Den kinesiska marknaden öppnade igen under kvartalet och vi noterade en tydlig ökning i efterfrågan. Det är för tidigt att säga om det goda resultatet beror på en normalisering efter covid eller om det är en effekt av uppdämd efterfrågan.

Mot bakgrund av ett starkt fjärde kvartal är det viktigt att notera att Tobii fortfarande står inför osäkerhet inom Products & Solutions-affären och att vår Integrations-affären kan variera kraftigt från kvartal till kvartal. Därför mäts Tobiis finansiella resultat bäst över en längre tidshorisont, vilket ger en mer korrekt bild av de underliggande trenderna. Vårt fria kassaflöde förbättrades till 145 MSEK (23), vilket inkluderar ett tillfälligt uppskov av skatter. Detta gör att vi kan gå ur året med en robust finansiell ställning.

Positivt momentum under ett turbulent år

2022 var ett turbulent år som påverkade organisationer över hela världen. Återgången till kontorsarbete efter covid, försvagningen av makroekonomin och fortsatta störningar i leveranskedjorna innebar utmaningar för många företag. I tillägg till dessa påverkade kriget i Ukraina Tobii direkt och, inte minst, vår kollegor i regionen. Medan vi hanterade dessa externa störningar gjorde vi ett betydande arbete för att landa den "nya" Tobii-organisationen efter avknoppningen av Tobii Dynavox. Jag är otroligt stolt över mina kollegors arbete och allt vi har uppnått när vi navigerade en turbulent omvärld. Jag vill lyfta fram några av dessa framsteg.

Vi topprankades för vår jämställdhet mellan män och kvinnor i Allbrights studie, förbättrade vårt MSCI ESG-betyg till A, uppnådde koldioxidneutralitet i vår verksamhet i Sverige och erhöll ISO 27001-certifiering. Under 2022 uppnådde Tobii en viktig milstolpe, Tobiis teknologi levererades i mer än en miljon enheter under ett kalenderår. En lovande indikator för framtiden var de positiva recensionerna som PSVR2 och dess eyetracking-prestanda fick och att många spel utnyttjar vår teknik för grafikförbättringar och i interaktion i spelen. Slutligen är jag entusiastisk över potentialen hos vår DMS-lösning för fordon, som för första gången utvärderades offentligt och bakom lyckta dörrar, och som får mycket positiv feedback från partners och potentiella kunder.

Totalt sett, för helåret 2022, levererade Tobii 14 procent organisk tillväxt och en förbättring av rörelsemarginalen med 14 procentenheter. Dessa siffror bekräftar att vi är på väg mot en starkare organisk tillväxt och mot lönsamhet.

2023 blir ett transformativt år för Tobii

Under 2023 kommer eyetracking att nå konsumenten i massmarknadsvolymer för första gången, med miljontals användare som får uppleva tekniken genom PSVR2. Detta är en viktig milstolpe för Tobii och den har potential att stimulera en våg av eyetracking-innovation och användande även utanför VR. Sony PSVR2 sätter en ny baslinje för konsument-VR-headset, och vikten av eyetracking förväntas öka för andra OEM-tillverkare. Vi har bra fart i vår XR-affär och förväntar oss att fortsätta utveckla våra engagemang med ledande OEM-tillverkare ytterligare. Jag ser också betydande momentum inom Automotive och under 2023 är vår ambition att erhålla flertalet design wins.

Trots risken för en fortsatt svag makroekonomisk omvärld går vi in i 2023 med optimism baserat på stärkta underliggande affärsfundamenta. Kombinationen av ökade intäkter med stort fokus på kostnadskontroll kommer att göra det möjligt för oss att leverera ytterligare lönsamhetsförbättringar under 2023. Vi är trygga i och fast beslutna av att nå vårt finansiella mål att nå lönsamhet på EBIT igen under fjärde kvartalet 2023.

Anand Srivatsa

VD

Webbpresentation
Klockan 09.00 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Presentationsmaterialet och en länk till webbpresentationen kommer att finns tillgängligt under Kalendern på Tobiis hemsida innan webcasten. Där kommer även bokslutskommunikén och en inspelning av webbpresentationen finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen. Ni kan också delta genom följande länk.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 kl. 07.30 CEST.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 7 februari, 2023

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.