Publiceringsdatum

  • April 27, 2023

Tobii DMS har tilldelats sin första design win

Pressmeddelande

Stockholm, April 27, 2023
Tobii har valts ut att leverera sin mjukvara för driver monitoring systems (DMS) till världens största underleverantörer (Tier 1) i fordonsindustrin, baserad i Tyskland. Detta är Tobiis första design win och en milstolpe i företagets resa mot att bli en ledande aktör på marknaden för DMS i fordon.

Avtalet gäller 25 modeller från en tillverare av kommersiella fordon, med flertalet varumärken och huvudkontor i Europa. Licensintäkter för Tobii förväntas från och med 2025.

  • Denna design win är ett bevis på att Tobii DMS möter de höga krav som fordonsindustrins aktörer ställer. Vi tog oss in på DMS-marknaden från en unik position som världsledande inom eyetracking och vi var övertygade om att vi skulle kunna skapa en lösning i absoluta toppklass. Denna affär bevisar att vi nu nått en punkt där vår mjukvara för driver monitoring systems är ytterst konkurrenskraftig och kan etablera Tobii som en ledande partner för fordonstillverkare, säger Anand Srivatsa, VD för Tobii. Vi är övertygade att attention computing kommer förbättra världen, och teknik som DMS är ett bra exempel eftersom det hjälper till att göra våra vägar säkrare.

Marknaden för mjukvara till DMS väntas vara värd fler hundra miljoner dollar per år under det kommande decenniet, som en följd av att DMS blir krav runtom i världen. Med världsledande lösningar och expertis inom eyetracking och attention computing, har Tobii kapaciteter som ger en unik position på DMS-marknaden. Tobii´s ambition är att bli marknadsledare. Detta adderar en ny betydande marknad för vår teknologi och åskådliggör vår möjlighet att skapa synergier mellan investeringar i olika vertikaler.

För att läsa mer om Tobiis erbjudande inom DMS, besök Tobii DMS.

Fordonsindustrin utvecklas just i mycket snabb takt på grund av pågående teknikskiften, disruption från nya aktörer och en accellererad innovationstakt. Detta gör att OEM-företagens köpbeteende också ändras. Design wins inom fordonsindustrin är ingen garanti för framtida intäkter, och försäljningen korrelerar inte nödvändigtvis med värdet på en design win. Designändringar under fordonets livscykel och beslut att byta ut vissa komponenter kan förändra livslängden för en design-in, och produktionen av fordonsmodeller kan ställas in helt. Prisestimat är gjorda vid tiden för offertförfrågan från OEM-företaget. Förändrade marknadsförhållanden eller andra förhållanden mellan tidpunkten för en offertförfrågan och den faktiska ordern kan kräva ett lägre genomsnittligt försäljningspris än vad som ursprungligen förväntades. Detta i kombination med branschens långa ledtider gör att framåtblickande prognoser av värde, volym, och genomsnittligt försäljningspris kan skapa en överdriven tilltro och övertro till intäktspotentialen och värdet av en affär. Som ett resultat av detta, bedömer Tobii att det inte är möjligt att, med tillräckligt stor konfidens, ge vägledning kring intäker eller eventuella framtida affärsmöjligheter med samma tillverkare.

Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 19:00 den 27 april 2022.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • April 27, 2023

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.