Publiceringsdatum

  • 13 juni, 2023

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Pressmeddelande

Stockholm, 13 juni 2023

Styrelsen för Tobii AB (publ) (”Tobii”) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 1 075 000 C-aktier samt att därefter omedelbart återköpa de 1 075 000 nyemitterade C-aktierna. Dagens beslut av styrelsen fattades med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 26 maj 2023.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet om 0,007257 kronor per aktie och Tobii kommer att återköpa samtliga emitterade C-aktier till ett pris motsvarande kvotvärdet om 0,007257 kronor per aktie. Nyemissionen kommer att öka aktiekapitalet med cirka 7 801 kronor. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa eventuell framtida leverans av stamaktier i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet som antogs på årsstämman den 26 maj 2023, samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av incitamentsprogrammet. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före eventuell leverans till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Tobii innehar 1 342 373 C-aktier och kommer, efter återköpet av de 1 075 000 nyemitterade C-aktierna, att inneha samtliga 2 417 373 C-aktier i bolaget.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 13 juni, 2023

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.