Publiceringsdatum

  • 30 juni, 2023

Nytt antal röster i Tobii

Pressmeddelande

Stockholm, 30 juni 2023

Antalet röster i Tobii AB (publ) har ökat som en följd av omvandling av totalt 239 994 C-aktier till totalt 239 994 stamaktier.

Omvandlingen har genomförts för att kunna leverera stamaktier till deltagare och för att täcka kontanta kostnader och kostnader för sociala avgifter relaterat till bolagets incitamentsprogram som ursprungligen antogs på årsstämman 2020, samt för att kunna leverera stamaktier till deltagare och för att täcka kostnader för sociala avgifter relaterat till bolagets incitamentsprogram som ursprungligen antogs på extra bolagsstämma den 21 juni 2021. Det totala antalet röster i bolaget har därför ökat medan det totala antalet aktier har kvarstått oförändrat.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 108 359 645 aktier, av vilka 106 182 266 är stamaktier och 2 177 379 är C-aktier, och totalt 106 400 004 röster i bolaget. Antalet stamaktier har ökat med 239 994 stamaktier och antalet C-aktier har minskat med 239 994 C-aktier. Det totala antalet röster har ökat med 215 995 röster. Aktiekapitalet har kvarstått oförändrat uppgående till cirka 786 359 SEK.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 17:30.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 30 juni, 2023

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.