Publiceringsdatum

  • June 14, 2023

Tobii AB (publ) utnyttjar överlåtelsebemyndigande

Pressmeddelande

Stockholm, 14 juni 2023

Styrelsen i Tobii har idag beslutat om att utnyttja bemyndigandet för överlåtelse av egna aktier. Aktierna kan bland annat överlåtas för att täcka sociala avgifter och kostnader för syntetiska aktierätter i bolagets incitamentsprogram som ursprungligen antogs på årsstämman 2020, samt för att kunna leverera stamaktier till deltagare och för att täcka kostnader för sociala avgifter relaterat till bolagets incitamentsprogram som ursprungligen antogs på extra bolagsstämma den 21 juni 2021, som i samband med separationen mellan Tobii AB och Tobii Dynavox AB byttes ut efter beslut på extra bolagsstämma i oktober 2021. Tobiis styrelse har idag beslutat att utnyttja bemyndigande från bolagsstämman för dessa syften.

Överlåtelse av egna aktier kan ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 13 juni 2023 fram till och med årsstämman 2024 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Tobii äger idag 105 942 272 stamaktier och 2 417 373 C-aktier i Tobii och kan enligt beslutet maximalt komma att överlåta upp till 239 994 stamaktier på Nasdaq Stockholm.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • June 14, 2023

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande

Investor Relations

Henrik Mawby IR Relations

Henrik Mawby

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Interim Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.