Publiceringsdatum

 • 21 juli, 2023

Tobiis delårsrapport för andra kvartalet 2023

Pressmeddelande

Stockholm, 21 juli 2023

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för andra kvartalet 2023.

Andra kvartalet april - juni

 • Omsättningen ökade till 185 MSEK (167), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 5 %
 • Bruttomarginalen minskade till 77 % (79 %)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -48 MSEK (-50)
 • Periodens nettoresultat uppgick till -38 MSEK (-31)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,29)
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -67 MSEK
  (-68)

Väsentliga händelser under perioden

 • Tobii erhöll sin första design win för driver monitoring-system (DMS) när vi valdes av världens största Tier-1-leverantör för fordon baserad i Tyskland för att leverera Tobiis mjukvara för DMS till en europeisk OEM
 • Tobii erhöll ytterligare tre design wins med tre olika kunder som alla gällde produkter för synfelsbedömningar med vår Tobii Ocumen XR-mjukvara
 • Tobii förbättrade sin ESG-riskklassificering från Sustainalytics till ”låg risk”
 • Tobii kom på 12:e plats av 361 börsnoterade svenska bolag i Allbrights årliga jämställdhetsrapport

VD-kommentar

Goda framsteg under andra kvartalet
Tobii gjorde goda framsteg under kvartalet, med en organisk intäktstillväxt på 5 procent. Detta ska ses i kontexten av tuffa jämförelsetal inom vårt integrationssegment.

Vårt Products & Solutions-segment agerade tillväxtmotor under kvartalet och levererade en solid organisk tillväxt på 31 procent. Vi upplevde en stark efterfrågan från akademiska forskningskunder och noterade en markant ökning av aktiviteten bland våra företagskunder. Kina fortsatte att växa snabbt och aktiviteten i EMEA och Amerika förbättrades avsevärt.

Integrationssegmentet stod inför ett mycket tufft jämförelsekvartal och minskade organiskt med 26 procent, vilket var relaterat till stora förköp av Sony PS VR2-licenser under andra kvartalet 2022. Justerat för denna effekt uppvisade Integrations en robust organisk tillväxt och bruttomarginalen låg kvar på en hög nivå. Vi tilldelades vår första design win inom driver monitoring-system under kvartalet vilket markerar ett genombrott i denna marknadsvertikal. Vidare erhöll vi tre design wins för synbedömningstillämpningar med vår XR-mjukvara Tobii Ocumen.

Spridningen av Attention Computing accelererar

I juni offentliggjorde Apple sin nya spatial computing-plattform, Apple Vision Pro. Operativ-systemet visionOS drar nytta av eyetracking som en central funktion för operativsystemets användargränssnitt. Vidare har PS VR2-spelutvecklare och grafikmotorleverantörer i allt högre grad anammat attention computing och användare lovordar de funktioner i spelet som möjliggörs av eyetracking.

Branschens utveckling under andra kvartalet har gjort oss än mer övertygade om att vi står inför en acceleration av spridningen av vår teknik. Apple´s nya satsning kommer att driva innovation kring innehåll och headset och bidra till att växa ekosystemet av programvara som använder sig av attention computing över många teknikvertikaler vid sidan av AR och VR

Ett resultat av utvecklingen under kvartalet var en markant ökning av inkommande intresse och accelererade tidsplaner från AR- och VR-kunder.

Erkännande av vårt arbete med miljömässiga, sociala och etiska frågor

Vi fortsätter att arbeta med en hög ambitionsnivå i vår verksamhet och styrning. Det ligger i vårt DNA att sträva mot framgång i affären utan att kompromissa med vårt bredare ansvar ur ett socialt, etiskt och miljömässigt perspektiv. Under kvartalet fick ett kvitto på vårt arbete i en uppgraderad ESG-riskrating från Sustainalytics. Vidare så grönlistade och framhöll Allbright återigen Tobii som ledande i sin jämställdhetsranking. Denna ranking placerar nu Tobii på 12:e plats av 361 företag. Jag är stolt över vårt teams ansträngningar att göra framsteg i dessa avseenden.

Uppmuntrande tidiga tecken motiverar försiktig optimism

Det andra kvartalet visade uppmuntrande tecken för större delen av vår verksamhet och jag är nöjd med de framsteg vi gör. Vi fortsatte att utöka engagemangen med viktiga XR-konton och gräva oss in i fordonsbranschen med ytterligare partner- och kundprojekt.

Vi är också entusiastiska över resultatet av Products & Solutions under andra kvartalet. Men eftersom de makroekonomiska utsikterna är fortsatt osäkra är det för tidigt att säga om detta är en hållbar förbättring av affärsförhållandena. Integrationssegmentet kommer även fortsättning-svis att kännetecknas av kraftigt varierande intäkter från kvartal till kvartal. Vi förväntar oss licens-avgiftsintäkter relaterade till PS VR2 under andra halvåret 2023 om än på en lägre nivå än 2022.

Styrkan i vår underliggande verksamhet och våra ansträngningar säkra en god kostnadskontroll, gör oss övertygade om att vi, trots motvinden och osäkerheten som nämnts ovan, återigen kommer att vara lönsamma på EBIT under Q4 2023.

Anand Srivatsa

VD

Webbpresentation
Klockan 10.30 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Presentationsmaterialet och en länk till webbpresentationen kommer att finns tillgängligt under Kalendern på Tobiis hemsida innan webcasten. Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen. Ni kan också delta genom följande länk.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 7.30 den 21 juli 2023


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 21 juli, 2023

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.