Publiceringsdatum

  • 12 januari, 2024

Uppdatering kring slutförandet av AutoSense-förvärvet

Den 13 december 2023 offentliggjorde Tobii AB (”Tobii”) att avtal ingåtts att förvärva AutoSense från Xperi Inc. Slutförandet av transaktionen, som initialt förväntades ske inom 30 dagar, har försenats då vissa villkor för transaktionens genomförande ännu inte är uppfyllda. Tobii bedömer nu att transaktionen kommer att slutföras i januari 2024.

Tobii har ingått avtal om att förvärva FotoNation Ltd, ett dotterbolag till Xperi Inc., som inkluderar AutoSense, en verksamhet som specialiserar sig på Interior Sensing, vilket omfattar lösningar inom förarövervakning (en_. ”Driver Monitoring System_”) (DMS) och passagerarövervakning (en_._ ”Occupant Monotoring System”) (OMS). Förvärvet bedömdes initialt att vara tillträtt inom 30 dagar från offentliggörandet men det har tagit längre tid än beräknat att uppfylla vissa slutförandevillkor.

Den reviderade bedömningen är att transaktionen förväntas vara slutförd under januari 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: +46 (0)70 880 71 73, e-post: carolina.stromlid@tobii.com

Joel Karlsson, Head of Communications, Tobii AB, tel: +46 (0)70 481 72 34, e-post: joel.karlsson@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 12 januari, 2024

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.