Publiceringsdatum

 • 1 februari, 2024

Tobii presenterar nya finansiella mål

Tobii offentliggör idag nya finansiella mål. De nya målen är satta mot bakgrund av förvärvet av AutoSense och en uppdaterad affärsplan.

Styrelsen i Tobii har beslutat att införa nya finansiella mål för Tobii-koncernen, i linje med bolagets fokus på lönsamhet. Tobiis mål är att uppnå:

 • Positivt kassaflöde efter löpande investeringar för helåret 2026
 • Rörelsemarginal (EBIT) på cirka 10% för helåret 2026
 • Rörelsemarginal (EBIT) på cirka 20% för helåret 2028

Dessa nya mål ersätter de tidigare målen.

Tobii kommer fortsätta att återinvestera kassaflöden i tillväxtinitiativ och förutser därför inte någon utdelning under de närmaste åren.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: +46 (0)70 880 71 73, e-post: carolina.stromlid@tobii.com

Joel Karlsson, Head of Communications, Tobii AB, tel: +46 (0)70 481 72 34, e-post: joel.karlsson@tobii.com

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 07.15 CET.

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 1 februari, 2024

Relaterade dokument

  Kategori

  • Tobii Group
  • Pressmeddelande
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.