Publiceringsdatum

 • 1 februari, 2024

Tobiis bokslutskommuniké 2023: Stark avslutning på året med uppnått lönsamhetsmål

Fjärde kvartalet 2023

 • Intäkterna uppgick till 255 MSEK (262), vilket motsvarade en organisk minskning om 4%
 • Bruttomarginalen var 74% (78%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14 MSEK (9). Justerat för förvärvskostnader om 31 MSEK uppgick rörelseresultatet till 16 MSEK, vilket innebär att Tobii nådde sitt lönsamhetsmål för kvartalet
 • Kvartalets resultat uppgick till -29 MSEK (-9)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,27 SEK (-0,08)
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -26 MSEK (147)

Januari-december 2023

 • Intäkterna uppgick till 758 MSEK (776), vilket motsvarade en organisk minskning om 6%
 • Bruttomarginalen var 75% (76%)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -184 MSEK (-122). Justerat för förvärvskostnader om 31 MSEK uppgick rörelseresultatet till -153 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -198 MSEK (-99)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,87 SEK (-0,94)
 • Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -119 MSEK (-32)

Viktiga händelser under och efter kvartalet

 • Den 13 december 2023 ingick Tobii ett avtal för att förvärva AutoSense, vilket strategiskt stärker positionen inom Automotive Interior Sensing. Samtidigt tillkännagavs en planerad företrädesemission om 300 MSEK under första kvartalet 2024.
 • Förvärvet slutfördes den 31 januari 2024.
 • Nya finansiella mål offentliggjordes den 1 februari 2024.

VD Anand Srivatsa kommenterar:

“Vi är nöjda med att vi avslutade året på ett positivt sätt och nådde vårt mål att vara lönsamma på EBIT-nivå under det fjärde kvartalet 2023, exklusive kostnader relaterade till förvärvet av AutoSense. Intäkterna minskade med 4% organiskt under kvartalet, men vi såg en betydande återhämtning från nivåerna i det tredje kvartalet 2023. Vi vidtog också åtgärder för att minska vår operativa kostnadsbas med mer än 10% under kvartalet. Dessa minskningar kommer att ha en fortsatt effekt på de operativa kostnaderna under 2024.

Vi har nu tillkännagivit att förvärvet av AutoSense slutförts. Detta stärker Tobiis position inom Automotive Interior Sensing avsevärt. Vi har totalt sju OEM:er som kunder med fler än 100 fordonsmodeller. Vår teknologi är bevisad och sedan 2019 har våra fordonslösningar levererats till cirka 300 000 fordon på vägarna. Jag ser fram emot att inleda integrationsprocessen, realisera kostnads- och teknologisynergier och bygga vidare på AutoSenses nuvarande framgångar.

Vi har också tillkännagivit planer på att finansiera våra operativa kostnader för vår Autosense-verksamhet genom att genomföra en nyemission på 300 miljoner SEK under första kvartalet 2024, vilket fullt ut finansierar oss på vägen mot lönsamhet.

Dessa strategiska förändringarna förbättrar Tobii's övergripande position väsentligt. Som tidigare kommunicerats förväntar vi oss en väsentlig förbättring av rörelseresultatet under 2024. Vi har satt nya finansiella mål som ersätter befintliga mål. I linje med vårt fokus på lönsamhet är vår målsättning att nå ett positivt kassaflöde och en rörelsemarginal på cirka 10% år 2026 och en rörelsemarginal på cirka 20% år 2028.”

Q4 presentation idag kl. 9.00 CET

Tobiis VD Anand Srivatsa och CFO Magdalena Rodell Andersson presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Länk till webbpresentationen

Vänligen försäkra dig om att du är ansluten till webbsändningen genom att logga in några minuter innan presentationen börjar. Det kommer att vara möjligt att ställa frågor.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Tobiis webbplats. Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen att finnas tillgängliga.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: +46 (0)70 880 71 73, e-post: carolina.stromlid@tobii.com

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2024 kl. 07.30 CET.

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 1 februari, 2024

Relaterade dokument

  Kategori

  • Tobii Group
  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.