Tobii Pro Fusion eye tracker used to test a baby

Lösningar för en bättre framtid

Tobiis lösningar bidrar till en bättre framtid. Dels genom att möjliggöra forskning och utveckling i tusentals företag och forskningsinstitutioner runt om i världen, men även genom att hjälpa människor med en röst samt stötta kreativa företag att uppfinna helt nya produkter och utveckla nya metoder. Våra teknologier gör även produktionsanläggningar säkrare och mer produktiva.

Sätt som våra teknologier bidrar till en bättre värld

Tobii Healthcare - assistive technology

Inkludering och tillgänglighet

Kommunikationshjälpmedel skapar lika villkor för människor med funktionsnedsättningar. Appliceringen av vår teknologi inom detta område är ett tydligt exempel på hur vår teknologi kan riva barriärer i vårt samhälle. Andra samhällsgrupper som också gynnas av vår teknologi är äldre människor, barn och personer som lever i utsatta områden. Tack vare vår teknologi kan de få ökad tillgång till tjänster de behöver. Applikationer inom utbildning, underhållning, gaming, och sjukvård kan använda vår teknologi för att bland annat kontrollera gränssnitt eller mäta förbättring. Genom att integrera applikationerna i kommersiella enheter som VR headsets och laptops, så används våra lösningar där de behövs på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt – och bidrar till en ökad demokratisering.

Doctor in surgery - surgical robotics

Förbättrad hälsa

Genom att integrera eyetracking i medicinsk utrustning kan företag utveckla lösningar som kan bedöma ett tillstånd, tillhandahålla terapi och mäta resultaten av behandlingarna. Dessa lösningar kan tillämpas vid sjukdomar och hälsoproblem, såsom hjärntrauma, amblyopi (skelning), andra synnedsättningar, Parkinson och lässvårigheter (inklusive dyslexi).

Tobii Pro Glasses 3

Förstå oss själva och vår miljö

Tobiis eyetracking används i stor utsträckning som forskningsverktyg av vetenskapsmän och forskare för att förstå mänskligt beteende och möjliggöra nya vetenskapliga upptäckter. Det kan gälla allt från att förbättra trafiksäkerheten genom att studera körbeteende till att identifiera psykiska och neurala funktionsnedsättningar såsom autism, ADHD och Parkinsons sjukdom.

Tobii Control Rad

Katalysator för innovation

Ett av de bästa sätten för att göra skillnad är att ingå partnerskap med andra innovativa företag. Några exempel på innovativa företag som vi samarbetar med är ControlRad, EyeJustRead och SyncThink som använder våra marknadsledande teknologier som en katalysator för innovation, exempelvis genom att minska strålning i operationssalar, förbättra undervisning och fördjupa förståelsen för traumatiska hjärnskador.