Tobii Investors

Investerare

Tobii arbetar för att ge investerare och kapitalmarknadsaktörer relevant, korrekt och aktuell information. Den finansiella informationen ska ge en allsidig och tydlig bild av bolaget, dess finansiella ställning, utveckling och strategi.

Delårsrapport Kv1 2024

Tobii publicerade delårsrapporten för första kvartalet 2024 den 16 maj. En webbsänd presentation hölls samma dag kl. 9.00.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Tobiis års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är nu publicerad och kan laddas ner här.

Tobii Års och hållbarhetsredovisning

Prenumerera

Registrera dig och få de senaste nyheterna från oss i form av pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter via epost och/eller sms.

Språk
Informationstyp