Tobii Investors

Investerare

Tobii arbetar för att ge investerare och kapitalmarknadsaktörer relevant, korrekt och aktuell information. Den finansiella informationen ska ge en allsidig och tydlig bild av bolaget, dess finansiella ställning, utveckling och strategi.

Bokslutskommuniké 2023

Tobii publicerade bokslutskommunikén den 1 februari 2024. En webbsänd presentation hölls samma dag.

Årsredovisning 2022

Läs årsredovisningen.

Tobii Årsredosvisning 2022

Prenumerera

Registrera dig och få de senaste nyheterna från oss i form av pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter via epost och/eller sms.

Språk
Informationstyp