Investor checking data on mobile

Utdelningspolicy

Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning och till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. 

Tobiis fokus är att skapa maximalt värde för dess intressenter. För att uppnå detta är styrelsens strategi fokuserad på att driva tillväxt och att investera i att ta tillvara på de möjligheter som finns tillgängliga. Tobii avser inte att lämna utdelning de närmaste åren.