Chairs at an event

Bolagsstämma

Årsstämma 2018

  • 8 maj, 2018
  • Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 in Stockholm

Eventinformation

  • 8 maj, 2018

  • Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 in Stockholm

  • Free

Information om årsstämman 2018

Tobii AB kommer att hålla sin årsstämma den 8 maj 2018 klockan 17.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Sista dagen att anmäla sitt deltagande på stämman är onsdagen den 2 maj 2018.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Eventinformation

  • 8 maj, 2018

  • Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 in Stockholm

  • Free

Relaterade dokument

Investor contact

IR_Manager_Henrik_Mawby

Henrik Mawby

Head of Investor Relations, Tobii