Chairs at an event

Bolagsstämma

Årsstämma 2019

  • 9 maj, 2019
  • Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Eventinformation

  • 9 maj, 2019

  • Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

  • Free

Information om årsstämman 2019

Tobii AB kommer att hålla sin årsstämma den 6 maj 2019 klockan 17.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

Anmälan

Sista dagen att anmäla sitt deltagande på stämman är fredagen den 3 maj 2019.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Eventinformation

  • 9 maj, 2019

  • Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

  • Free

Relaterade dokument

Investor contact

IR_Manager_Henrik_Mawby

Henrik Mawby

Head of Investor Relations, Tobii