Chairs at an event

Bolagsstämma

Årsstämma 2020

  • 12 maj, 2020
  • Karlsrovägen 2D,182 53 Danderyd

Eventinformation

  • 12 maj, 2020

  • Karlsrovägen 2D,182 53 Danderyd

  • Free

Information om årsstämman 2020

Årsstämman för 2020 kommer att äga rum den 12 maj 2020 klockan 17.00 på Tobii’s kontor, Karlsrovägen 2D,182 53 Danderyd.

Anmälan

Sista dagen att anmäla sitt deltagande på stämman är onsdagen den 6 maj 2020.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Det finns möjlighet att delta i stämman via en webbsändning. Det kommer att finnas möjlighet att ställa skriftliga frågor under webbsändningen. Inkomna frågor kommer att ställas till podiet via en moderator och hanteras i mån av tid.

Vänligen notera att du inte kan formellt närvara eller rösta via webbsändningen. För information om hur du kan utöva din rösträtt som aktieägare vid årsstämman, vänligen se avsnitt ”Ombud m.m.” och/eller avsnitt ”Förhandsröstning” i kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.tobii.com.

1. Om du önskar delta i webbsändningen, uppge det i din anmälan enligt ovan och ange även den e-postadress du önskar använda. För att säkerställa att endast anmälda aktieägare ansluter till webbsändningen måste du använda den e-postadress som du bekräftar eller uppger till oss när du ansluter till webbsändningen.

2. Du kommer att erhålla en länk innan klockan 15.00 på tisdagen den 12 maj via den e-postadress du bekräftat eller uppgivit. Länken använder du för att ansluta dig till webbsändningen. Vänligen anslut dig till webbsändningen senast klockan 16.30 på stämmodagen.

3. När du anslutit dig till webbsändningen kommer du att placeras i ett virtuellt väntrum i väntan på att bli insläppt. Du kommer att befinna dig i väntrummet till dess att du prickats av mot den preliminära röstlängden.

Eventinformation

  • 12 maj, 2020

  • Karlsrovägen 2D,182 53 Danderyd

  • Free

Relaterade dokument

Investor contact

IR_Manager_Henrik_Mawby

Henrik Mawby

Head of Investor Relations, Tobii