Tobii event

Webcast

Bokslutskommuniké 2015

  • 16 februari, 2016
  • Online

Eventinformation

  • 16 februari, 2016

  • Online

  • Free

Om eventet

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2015 publicerades den 16 februari 2016. En telefonkonferens för investerare, press och analytiker hölls samma dag.

Telefonkonferens

Tobii presenterade och kommenterade delårsrapporten.

Presentationen hölls på engelska.

Eventinformation

  • 16 februari, 2016

  • Online

  • Free

Relaterade dokument

Investor contact

IR_Manager_Henrik_Mawby

Henrik Mawby

Head of Investor Relations, Tobii