Tobii event

Webcast

Bokslutskommuniké Kv 4 2022

  • 7 februari, 2023
  • Online

Eventinformation

  • 7 februari, 2023

  • Online

  • Gratis

Om eventet

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2022 publicerades den 7 februari 2023 kl. 07.30 svensk tid. Efter rapporten, kl. 09.00 samma dag, höll Tobii en presentation för investerare, analytiker och finanspress.

Telefonkonferens

Tobiis VD och CFO kommenterade rapporten och svarade på frågor. Presentationen hölls på engelska.

Inspelningen är tillgänglig på denna sida och på sidan för finansiella presentationer.

Eventinformation

  • 7 februari, 2023

  • Online

  • Gratis

Relaterade dokument

Investor contact

IR_Manager_Henrik_Mawby

Henrik Mawby

Head of Investor Relations, Tobii