Chairs at an event

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma oktober 2021

  • 25 oktober, 2021
  • Online

Eventinformation

  • 25 oktober, 2021

  • Online

  • Free

Detaljer om extra bolagsstämma oktober 2021

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 25 oktober 2021.

Kallelse

Tobii välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Eventinformation

  • 25 oktober, 2021

  • Online

  • Free

Relaterade dokument

Investor contact

IR_Manager_Henrik_Mawby

Henrik Mawby

Head of Investor Relations, Tobii