Chairs at an event

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma oktober 2021

 • Oct 25, 2021
 • Online

Eventinformation

 • Oct 25, 2021

 • Online

 • Free

Detaljer om extra bolagsstämma oktober 2021

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 25 oktober 2021.

Kallelse

Tobii välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Eventinformation

 • Oct 25, 2021

 • Online

 • Free

Relaterade dokument

  Typ av event

  • Bolagsstämma

Investor contact

IR_Manager_Henrik_Mawby

Henrik Mawby

Head of Investor Relations, Tobii