Stock exchange graph

Investera i Tobii

Som den globala ledaren inom eyetracking och pionjär inom attention computing, är Tobii en unik investeringsmöjlighet: vår teknologi kommer finnas i miljarder av enheter, vår marknadsposition är redan stark och vi arbetar inom ett av de mest lovande och växande ekosystemen.

Tobii i siffror

 • 1+

  Miljard adresserbara enheter

 • 60+

  Miljarder SEK TAM

  (Total addressable market)

 • 850+

  Patent och applikationer

 • #1

  Marknadsledare

Vår teknologi är en katalysator för digital transformation och driver på utvecklingen inom områden såsom hjälpmedel, akademisk forskning, gaming, extended reality, och driver monitoring systems. Vår teknologi har potentialen att driva nytänkande innovation och skapa stort värde.

Tobii Gaming - Esports

Marknader med hög potential som drivs av megatrender

Många av våra målmarknader drivs av megatrender såsom den snabba ökningen av gaming, metaverse framfart, teknikinnovationer inom hälso- och sjukvård och uppmärksamheten av attention ekonomi.

När digitaliseringen fördjupas världen över, så utvecklas Tobiis marknader konstant och karaktäriseras av snabb tillväxt och potential för volymökning genom flera segment, såsom extended reality, teknologi inom fordonsindustrin och PC. Vi räknar med att miljarder av enheter kommer använda sig av vår teknologi, vilket innebär en potential på över 60 MDSEK.

Lightbulb - idea

Ledande expertis och IP

Efter 20 år av innovation så har Tobii ledande teknisk kunskap och expertis i branchen. Vårt utbud av full-stack teknologi har växt över åren tack vare vår framstående kompetens inom avancerad AI-teknik, maskininlärning, datorseende och hårdvaruoptik. Det har varit viktigt för oss att uppmuntra till en arbetskultur som främjar entreprenörsanda.

Vår patentportfölj innebär stora konkurrensfördelar, vilket ger en möjlighet att nå och bibehålla högre marginaler och skydda Tobii och dess kunder från intrångsanspråk.

Tobii Global offices map SV

Ledande marknadspositioner i flertalet vertikaler skapar skalfördelar

Med mer än ett dussin kontor världen över och närvaro i de flesta industraliserade marknader har Tobii industriledande sälj- och distributionskanaler. Kombinerat med en stabil marknadsnärvaro så har Tobii en unik position där tidigare investeringar i kärnteknologin kan nyttjas och kunskaper kan användas mellan olika vertikaler och applikationsområden.

Stock market

Stark tillväxt och en tydlig väg till lönsamhet

Efter en period av att ha investerat i och nått en ledande position inom vår kärnteknologi och fokusvertikaler går Tobii nu in i en ny fas, fokuserad på stark tillväxt och förväntningar på att high contribution-margin revenue streams kommer leda till en tydligt förbättrad lönsamhet. Tobii´s målsättning är att bryta igenom till lönsamhet under 2023 och att uppnå 1,5MSEK i omsättning 2025, vilket innebär mer än 25% CAGR mellan 2021-2025.