Tobii employees

Om oss

Världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing

Vi grundades 2001 och sedan dess har vi jobbat för att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention - det vi kallar attention computing.

Med hjälp av Artificiell intelligens (AI), maskininlärning och computer vision kan våra lösningar läsa in huvud- och ögonrörelse och därigenom samla in insikter om en persons fysiska och kognitiva status och intention.

Vår teknik öppnar upp för nästa steg i relationen mellan människa och dator och gör att banbrytande innovationer kan skapas.

What is eye tracking? Tobii Pro eye tracking

Vår mission

Vi gör världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention

Vår vision

En värld där all teknik fungerar i harmoni med mänsligt beteende

Tobii Mission/Vison
Tobii in numbers

Vår globala närvaro

Tobii Global offices map SV

Våra affärssegment

Produkter och lösningar

Detta segment erbjuder B2B-kunder och konsumenter en portfölj av eyetrackinglösningar, inklusive hårdvara, mjukvara och tjänster. Bland dessa finns produkter för en förbättrad spelupplevelse, optimering av annonser och forskning.

Tobii Pro Glasses 3

Integrations

Tillhandahåller teknik och tjänster till tillverkare av OEM-utrustning, inklusive algoritmer, mjukvara, hårdvarukomponenter, systemreferenskonstruktioner och IP-licenser.

Tobii integrations

What is eye tracking

Vad är eyetracking?

Vi grundade vår verksamhet utifrån eyetracking – en sensorteknik som genererar biometrisk data från ögonens fysiska eller beteendemässiga egenskaper, såsom var en person tittar, hur stora pupillerna är, hur öppna ögonen är eller hur de rör sig.

Attention computing

Vad är attention computing?

Attention computing är användandet av sensorteknik för att generera biometrisk data och insikter baserat på en persons ögon, huvudrörelser eller ansiktsuttryck. Detta gör det möjligt för enheter att fungera i harmoni med en persons naturliga beteende och ger insikter kring personens uppmärksamhet, intention och fysiska och kognitiva tillstånd. Detta skapar unika möjligheter för sömlös och intuitiv kommunikation mellan människa och masikin.

Ledningsgrupp

Medlemmarna i vår ledningsgrupp besitter djup kunskap och erfarenhet som är fundamental för Tobiis fortsatta framgång.

Anand Srivatsa, CEO Tobii wearing Tobii Pro Glasses 3