Attention computing

Vad är attention computing?

Attention computing – river barriärerna mellan människor och teknologi 

Attention computing är en samling av teknologier som gör det möjligt för tekniska produkter och enheter att förstå människor genom att tolka det vi säger, hur vi rör oss och vad som fångar vår uppmärksamhet. Det är en del av nästa generations interaktion mellan människa och dator, kommunikation som idag sker med hjälp av tangentbord, mus och touchscreens men som skiftar mot en intuitiv kommunikation genom ljud, gester och rörelse.  

För att förstå varandra så förlitar vi oss på att våra sinnen samlar information som vår hjärna sedan bearbetar. För att teknologi ska nå en liknande nivå av förståelse så behöver den snabbt kunna samla in och bearbeta data. Det är detta som attention computing handlar om: insamlande och bearbetningen av signaler som från rörelser, ljud och visuella sensorer. Djup maskininlärning för att skapa värdefulla insikter.  

Att göra det möjligt för teknik att förstå människor är en stor utmaning men som väntas ge stora vinster som kommer finnas med oss en lång tid framöver. Här är några exempel på vad man kan göra med insikterna som attention computing ger:  

  • Upptäcka nya behandlingar och diagnoser – gör det möjligt för forskare att identifiera outforskade kopplingar mellan hjärnaktivitet och sjukdom.  

  • Förenklar handsfree-interaktion – med diskreta huvud- och ögonrörelser och andra gester för att till exempel kunna scrolla och klicka på en skärm, öppna och stänga dörrar, eller skriva på ett tangentbord. 

  • Utfärda säkerhetsvarningar och förhindra olyckor – exempelvis genom att upptäcka när en person befinner sig för nära en farlig maskin, somnar vid ratten, eller är extremt stressad och kognitivt överbelastad samtidigt som den ska göra något farligt.  

  • Upptäcka kognitiva besvär tidigare – genom att se rörelsemönster som indikerar neurologiska sjukdomar och tillstånd, traumatisk hjärnskada eller uppmärksamhetsproblem. 

  • Förenklar kunskapsöverföring – via nyttjandet av 3D modellering och visualiseringsteknologi för att visa exakt hur en expert genomför en uppgift, förenkla lärandet för en lärling och hjälpa mentorn att förstå var förbättringar kan ske.  

  • Digital transformation – genom att leverera starka digitala upplevelser som ersätter långsamma manuella processer, göra expertis mer lätttillgänglig och möjliggöra demokratiseringen av tjänster som sjukvård och utbildning.  

Och detta är bara början!