Woman's face with eye markers

Vad är eyetracking?

Eyetracking teknologi

Eyetracking är en sensorteknologi som kan läsa av användarens närvaro och se vart personen tittar i realtid. Tekniken omvandlar ögonrörelser till data som innehåller information såsom pupillens position, ögonens blickriktning och blickpunkt. Det betyder att den läser av ögonrörelser och omvandlar det till insikter som kan användas i en mängd applikationer och som en extra inmatningsteknik.

Hur eyetracking fungerar

Ett eyetracking-system omfattar i regel en eller flera kameror, belysare och beräkningskapacitet. Algoritmerna översätter kameraflödet till datapunkter med hjälp av maskininlärning och avancerad bildbehandling.

How eye tracking works illustration

Tobiis eyetracking – en lösning som fungerar för alla, överallt, oavsett enhet

Vårt mål är att göra världen till en bättre plats med teknik som förstår mänsklig uppmärksamhet och intention . Därför har vi byggt våra eyetracking-lösningar så att de ska fungera för en så stor del av världens befolkning som möjligt, i alla typer av arbetsmijöer, och i många olika tekniska produkter och enheter – inklusive laptops, läsplattor, VR och AR headsets, och system för sjukvård, utbildning och professionell inlärning.

Våra lösningar är konstruerade för att möta forskares behov för detaljerad datainsamling, tillgodose kommersiella applikationsutvecklares krav på mobilitet, samt leverera en perfekt upplevelse som skyddar användarens integritet.

Att utveckla en enkel eyetracker som fungerar i kontrollerade miljöer är inte särskilt svårt. Men att göra ett system som fungerar för alla, alltid, oavsett enhet, är oerhört utmanande. I mer än två decennier har Tobii arbetat för att leverera teknologi och lösningar som:

  • Stödjer en bred variation av ögonformer, ögonfärger och näthinnereflektion.
  • Fungerar oavsett omgivande ljus.
  • Fungerar oavsett vilken produkt tekniken är integrerad i och i vilken situation som den används.
  • Anpassar sig efter användarens rörelser.
  • Efterlever standarder och stödjer principer för dataöverföring, energiförbrukning och beräkningsbelastning.
  • Skyddar användarens integritet.
  • Går att producera i en storskalig hållbar produktion.

Den mångsidiga och nytänkande design som krävs för att skapa denna robusta teknik har resulterat i en portfölj med mer än 700 patent som täcker hela eyetracking-domänen – vilket skyddar vår kostnadseffektiva lösning som fungerar för alla, oavsett var, oavsett enhet.

eye tracking - human eye

Oändliga användningsområden

Den breda användningen av vår teknologi syns inte enbart i mångfalden av våra kunder och partners, utan också i vidden av tillämpningsområden de representerar. Exempelvis inom VR där eyetracking möjliggör så kallad ”dynamic foveated rendering” som optimerar grafikåtergivningen där användaren tittar. Vår teknologi främjar upptäckter inom akademisk forskning genom att generera nya insikter om medicinska tillstånd, vilket kan leda till utvecklingen av nya verktyg för diagnostik och behandling.

Eyetracking förenklar handsfree-interaktion vilket gör det möjligt att styra en dator för människor som inte vill eller kan använda sina händer. Detta är hörnstenen inom kommunikationshjälpmedel. I situationer där personer bär skyddshandskar eller vars händer är upptagna, kan eyetracking förenkla arbetet och effektivt kontrollera spridningen av bakterier.

Datatransparens

Sensorgenererad biometriska data kan berätta mycket om en persons reaktion på stimuli och hur personen mår. Den kan även möjliggöra diagnosticeringen av vissa medicinska tillstånd. På grund av detta har Tobii utvecklat Tobii Eye Tracking Data Transparency Policy för att skydda användarens integritet, oavsett om de använder vår teknologi direkt via oss eller via tredjepartslösningar.

För att säkerställa efterlevnad av vår Data Transparency Policy använder vår hårdvara bildbehandling i realtid för att endast beräkna de datapunkter som är nödvändiga, för att sedan överföras direkt till användarens enhet. För tredjepartslösningar så måste användaren informeras om att deras data lagras eller överförs till ett annat system.

Nya användarupplevelser och gränssnitt

Genom att kombinera eyetracking med andra inmatningstekniker, som tangentbord, mus, pekplatta eller röstkommandon, kan man skapa nya, innovativa användarupplevelser som är mer intuitiva och engagerande än traditionella gränssnitt.