Investment graphics

Aktien

Tobiis aktier har varit noterade på Nasdaq Stockholm sedan den 24 april 2015. Introduktionspriset vid börsnoteringen var 25 SEK.

Aktieinformation

Aktieinformation

Det finns två aktieklasser - A-aktier och C-aktier. C-aktier har en tiondels rösträtt jämfört med A-aktier. Per den 28 februari 2022 fanns det totalt 106,467,144 aktier – varav 105,653,144 stamaktier och 814,000 C-aktier. Det totala antalet röster i företaget var 105,734,544 och aktiekapitalet uppgick till cirka 772,625 SEK. Tobii håller 814 000 C-aktier på egen balansräkning.

Aktiekurs

Aktiekapital

Aktiekapital

Tobiis aktiekapital uppgår per den 30 april 2021 till 727.652,56 kronor fördelat på totalt 100.269.972 aktier. Samtliga aktier i bolaget är i svenska kronor (SEK) och är emitterade i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiekapitalets utveckling

Registrerings- datum HändelseAntal aktier Aktiekapital (SEK)
Förändring TotaltFörändring Totalt
2022-02-28 Utfärdade teckningsoptioner 801,943 106,467,144 5,820.00 772,625.00
2021-11-30 Utfärdade teckningsoptioner 4,964,678 105,665,201 36,027.97 766,805.00
2021-09-30 Utfärdade teckningsoptioner 105,419 100,700,523 765.02 730,777.03
2021-06-30 Utfärdade teckningsoptioner 325,132 100,595,104 2,359.45 730,012.01
2021-04-30 Utfärdade teckningsoptioner 900,000 100,269,972 6,531.25 727,652.56
2021-03-31 Utfärdade teckningsoptioner 305,885 99,369,972 2,219.81 721,121.31
2020-03-31 Utfärdade teckningsoptioner 138,984 99,064,087 1,008.61 718,901.50
2018-12-28 Utfärdade teckningsoptioner 20,438 98,925,103 148.32 717,892.89
2018-11-30 Utfärdade teckningsoptioner 1,330,310 98,904,665 965.41 717,744.57
2018-10-31 Utfärdade teckningsoptioner 132,852 97,574,355 964.11 708,090.51
2018-08-31 Utfärdade teckningsoptioner 137,451 97,441,503 997.48 707,126.40
2017-12-29 Utfärdade teckningsoptioner 180,373 97,304,052 1,308.96 706,128.92
2017-06-30 Utfärdade teckningsoptioner 28,614 97,123,679 207.65 704,819.96
2017-03-31 Utfärdade teckningsoptioner 141,029 97,095,065 1,023.44 704,612.31
2017-01-31 Företrädesemission 8,814,003 96,954,036 63,962.63703,588.87
2016-11-30 Utfärdade teckningsoptioner 437,000 88,140,033 3,171.28 639,626.28
2016-07-29 Utfärdade teckningsoptioner 90,000 87,703,033 653.13 636,454.997
2015-05-13 Nyemission 2,685,150 87 613 033 19,485.95 635,801.87
2015-04-24 Nyemission 16,000,000 84,927,883 116,315.92 616,315.92
2015-03-12 Fondemission 068,927,883 15,566.59 500,205.00
2015-03-03 Nyemission 41,000 68,927,883 205.00 344,638.41
2014-12-30 Utfärdade teckningsoptioner 629,043 68,886,883 3,145.22 344,433.41
2014-12-30 Utbyte konvertibler 3,684,458 68,258,840 18,422.29 341,288.19
2014-12-05 Nyemission 60,663 64,573,382 303.32 322,865.90
2014-10-01 Nyemission 5,000,000 64,512,719 25,000.00 322,562.59
2012-03-13 Nyemission 6,217,391 59,512,719 31,086.85 297,562.59
2012-03-07 Utfärdade teckningsoptioner 45,348 59,467,371 226.74 266,475.74
2012-03-07 Nyemission 100,000 59,367,371 500.00 266,249.00
2011-11-14 Utfärdade teckningsoptioner 353,980 59,013,391 1,769.00 265,749.00
2011-11-09 Utfärdade teckningsoptioner 700,000 58,313,391 3,500.00 263,980.00
2011-03-09 Nyemission 3,000,000 55,313,391 15,000.00 260,480.00

Aktieägare

Tobii Aktieägare

De största Tobii-aktieägarna enligt Euroclears register.

15 största aktieägare

Aktieägare²Antal aktier Andel %
Handelsbanken Fonder 8 976 6738.4
Öhman Fonder 5 890 1525.5
Lannebo Fonder 5 858 3335.5
Swedbank Robur Fonder5 058 9674.7
Henrik Eskilsson¹4 535 952 4.2
Indecap AB 4 222 6193.9
Invesco3 051 0792.8
Mårten Skogö 2 034 7351.9
Avanza Pension 2 018 9561.9
Carnegie Fonder1 914 0001.8
Futur Pension 1 826 5231.7
Länsförsäkringar Fonder 1 624 6931.5
Eskilsson Consulting AB 1 565 5111.5
Deka Investments 1 546 1601.5
Allianz Global Investors 1 554 2421.4
Övriga aktieägare 54 237 49051.8
Totalt 2021-12-31105 916 085100
  1. Exklusive 2.835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1.565.511 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 % av aktierna. Källa: Euroclear and Modular Finance.
  2. Tobii uppdaterar aktieägarlistan kvartalsvis i samband med Euroclears planerade uppdateringar. Dessa uppdateringar sker vanligtvis inom två veckor efter kvartalets slut.

Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning och till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Tobiis fokus är att skapa maximalt värde för dess intressenter. För att uppnå detta är styrelsens strategi fokuserad på att driva tillväxt och att investera i att ta tillvara på de möjligheter som finns tillgängliga. Tobii avser inte att lämna utdelning de närmaste åren.

Analytiker

Analytiker

ABG Sundal Collier, Stockholm

Daniel Thorsson 
Daniel.Thorsson@abgsc.se

Carnegie, Stockholm

Mikael Laséen 
mikael.laseen@carnegie.se

SEB Equity Research

Sebastian Olsson 
sebastian.olsson1@seb.se

Corporate Research Report 

Handelsbanken Capital Markets

Daniel Djurberg 
dadj03@handelsbanken.se

Prenumerera

Registrera dig och få de senaste nyheterna från oss i form av pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter via epost och/eller sms.

Språk
Informationstyp