Stock exchange graph

Aktien

Tobiis aktie är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan 24 april 2015 där den handlas under symbolen TOBII. Introduktionspriset vid börsnoteringen var 25 SEK.

Aktieinformation

Aktieinformation

Det finns två aktieklasser, stamaktier och C-aktier. Varje stamaktie ger rätt till en röst och varje C-aktie ger rätt till en röst per tio aktier. Det enda syftet med C-aktierna är att underlätta avräkningen av Tobiis långsiktiga incitamentsprogram. C-aktierna finns alltid med i Tobiis balansräkning och Tobii får inte utöva rösträtten för dessa aktier.

Aktiekurs

Aktieägare

Tobiis största aktieägare

.

15 största aktieägare

#ÄgareTOBIIKapitalRösterVerifierat
1Öhman Fonder14 323 152 6,07%6,13%2024-05-29
2Mårten Skogö14 284 000 6,06%6,11%2024-05-29
3Henrik Eskilsson13 897 654 5,89%5,95%2024-04-26
4John Elvesjö 13 060 000 5,54%5,59%2024-05-29
5 Lannebo Fonder 12 375 000 5,25%5,30%2024-05-29
6Avanza Pension9 046 1863,84%3,87%2024-05-29
7Nordnet Pensionsförsäkring 6 800 5932,88%2,91%2024-05-29
8Swedbank Robur Fonder 6 729 725 2,85%2,88%2024-05-31
9Handelsbanken Fonder 6 632 189 2,81%2,84%2024-05-31
10Magnus Konrad4 788 0002,03%2,05%2024-05-29
11Nils Bernhard4 500 0001,91%1,93%2024-05-29
12Futur Pension 3 862 6141,64%1,65%2024-05-29
13Tecoma AB 1 536 3961,42%1,45%2023-12-27
14QQM Fund Management AB 2 500 500 1,06%1,07%2024-05-29
15Ben Hayes 2 263 623 0,96%0,97%2024-05-29
Totalt topp 15116 599 63250,22%50,70
Övriga117 001 35249,78%49,30
Totalt233 600 984 100,00%100,00%
Totalt antal ägare24 132
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Analytiker

Analytiker

ABG Sundal Collier, Stockholm

Daniel Thorsson 
Daniel.Thorsson@abgsc.se

Carnegie, Stockholm

Mikael Laséen 
mikael.laseen@carnegie.se

SEB Equity Research

Erik Larsson 
erik.larsson@seb.se

Corporate Research Report 

Handelsbanken Capital Markets

Daniel Djurberg 
dadj03@handelsbanken.se

Aktiekapital och historik

Registrerings- datum HändelseAntal aktier Aktiekapital (SEK)
2024-06-12Nyemission794 429236 572 7925 765,121 716 793,11
2024-04-09Företrädesemission127 418 718235 778 363924 6701 711 028
2023-06-13Nyemission 1 075 000108 359 6457 801786 359
2023-05-31 Utfärdade teckningsoptioner 16 500107 284 645120778 558
2023-02-28 Utfärdade teckningsoptioner 8 073107 268 145 59778 438
2022-09-30Utfärdade teckningsoptioner 1 614107 260 07212778 379
2022-05-31Utfärdade teckningsoptioner 25 510107 258 458185778 368
2022-05-31Nyemission 759 345107 232 9485 511778 182
2022-03-31Utfärdade teckningsoptioner 6 459106 473 60347772 672
2022-02-28 Utfärdade teckningsoptioner 801 943 106 467 144 5 820772 625
2021-11-30 Utfärdade teckningsoptioner 4 964 678 105 6652 01 36 028766 805
2021-09-30 Utfärdade teckningsoptioner 105 419 100 700 523 765 730 777
2021-06-30 Utfärdade teckningsoptioner 325 132 100 595 104 2 359730 012
2021-04-30 Utfärdade teckningsoptioner 900 000 100 269 972 6 531727 653
2021-03-31 Utfärdade teckningsoptioner 305 885 99 369 972 2 220 721 121
2020-03-31 Utfärdade teckningsoptioner 138 984 99 064 087 1 009 718 902
2018-12-28 Utfärdade teckningsoptioner 20 438 98 925103 148 717 893
2018-11-30 Utfärdade teckningsoptioner 1 330 310 98 904 665 965 717 744
2018-10-31 Utfärdade teckningsoptioner 132 852 97 574 355 964 708 091
2018-08-31 Utfärdade teckningsoptioner 137 451 97 441 503 997 707 126
2017-12-29 Utfärdade teckningsoptioner 180 373 97 304 052 1 309706 129
2017-06-30 Utfärdade teckningsoptioner 28 614 97 123 679 208 704 820
2017-03-31 Utfärdade teckningsoptioner 141 029 97 095 065 1 023 704 612
2017-01-31 Företrädesemission 8 814 003 96 954 036 63,963703 589
2016-11-30 Utfärdade teckningsoptioner 437 000 88 140 033 3 171 639 626
2016-07-29 Utfärdade teckningsoptioner 90 000 87 703 033 653636 455
2015-05-13 Nyemission 2 685 150 87 613 033 19 486 635 802
2015-04-24 Nyemission 16 000 000 84 927 883 116 316616 316
2015-03-12 Fondemission 068 927,883 15 567 500 205
2015-03-03 Nyemission 41 000 68 927 883 205344 638
2014-12-30 Utfärdade teckningsoptioner 629 043 68 886 883 3 145 344 433
2014-12-30 Utbyte konvertibler 368 458 68 258 840 18 422 341 288
2014-12-05 Nyemission 60 663 64 573 382 303 322 866
2014-10-01 Nyemission 5 000 000 64 512 719 25 000322 563
2012-03-13 Nyemission 6 217 391 59 512 719 31 087297 563
2012-03-07 Utfärdade teckningsoptioner 45 348 59 467 371 227 266 476
2012-03-07 Nyemission 100 000 59 367 371 500 266 249
2011-11-14 Utfärdade teckningsoptioner 353 980 59 013 391 1 769265 749
2011-11-09 Utfärdade teckningsoptioner 700 000 58 313,391 3 500263 980
2011-03-09 Nyemission 3 000 000 55 313,391 15 000260 480

Prenumerera

Registrera dig och få de senaste nyheterna från oss i form av pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter via epost och/eller sms.

Språk
Informationstyp