Tobii Articles of association

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

I bolagsordningen ska bland annat anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt styrelsens sammansättning.

Tobiis nuvarande bolagsordning antogs vid årsstämman den 26 maj 2023.

Organisationsnumret är 556613-9654.

Relaterade dokument