Tobii General meetings

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för Tobii AB (publ). Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Bolagsstämmor

  Se allt

  Tidigare bolagsstämmor

  • Årsstämma 2023

   Årsstämman för 2023 kommer att äga rum den 26 maj 2023. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

   general-meeting

   Tobii AB - Karlsrovägen 2D, Danderyd, Stockholm

  • Årsstämma 2022

   Årsstämman för 2022 kommer att äga rum den 25 maj 2022.

   general-meeting

   Stockholm, Tobii huvudkontor

  • Extra bolagsstämma oktober 2021

   Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 25 oktober 2021.

   general-meeting

   Online

  • Extra bolagsstämma juni 2021

   Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 21 juni 2021.

   general-meeting

   Online

  • Årsstämma 2021

   Årsstämman för 2021 kommer att äga rum den 18 maj 2021.

   general-meeting

   Online

  Se allt