Tobii General meetings

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för Tobii AB (publ). Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Bolagsstämmor

 • Extra bolagsstämma

  Tobii AB kommer att hålla en extra bolagsstämma den 4 mars 2024 kl. 10.00 i Tobiis lokaler.

  Bolagsstämma

  Tobiis lokaler, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd

 • Årsstämma 2024

  Årsstämman för 2024 kommer att äga rum den 23 maj 2024. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

  BolagsstämmaAGM

  Tobii AB - Karlsrovägen 2D, Danderyd, Stockholm

Se allt

Tidigare bolagsstämmor

 • Årsstämma 2023

  Årsstämman för 2023 kommer att äga rum den 26 maj 2023. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press kommer att hållas samma dag.

  Bolagsstämma

  Tobii AB - Karlsrovägen 2D, Danderyd, Stockholm

 • Årsstämma 2022

  Årsstämman för 2022 kommer att äga rum den 25 maj 2022.

  Bolagsstämma

  Stockholm, Tobii huvudkontor

 • Extra bolagsstämma oktober 2021

  Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 25 oktober 2021.

  Bolagsstämma

  Online

 • Extra bolagsstämma juni 2021

  Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 21 juni 2021.

  Bolagsstämma

  Online

 • Årsstämma 2021

  Årsstämman för 2021 kommer att äga rum den 18 maj 2021.

  Bolagsstämma

  Online

Se allt