Tobii Corporate

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp besitter erfarenhet och kunskap som är fundamental för Tobiis framgång. De stöttas av skickliga och hängivna medarbetare på tretton kontor runtom i världen.

Tobii CEO Anand Srivatsa

Anand Srivatsa, (1978)

CEO, Tobii

Anand Srivatsa tillträdde som chief executive officer för Tobii AB den 9 december 2021. Han började arbeta på Tobii redan 2019 som chief executive officer för det dåvarande affärsområdet Tobii Tech. Anand har mer än två decenniers erfarenhet från högteknologiska företag och innan Tobii var han vice president för Intels Client Computing Group och vice president för Intels Desktop, Systems och Channel Groups. Han har även haft flera olika högre befattningar hos Intel inom försäljning och marknadsföring i USA och Taiwan, bland annat med ansvar för vissa av Intels viktigaste kunder. Han har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Stanford University, USA.

Innehav i Tobii

88 307 aktier och 601 250 personaloptioner och aktierätter (31 maj 2023)

Magdalena Rodell Andersson, CFO, EVP Finance, HR and Legal

Magdalena Rodell Andersson, (1966)

CFO and Executive Vice President, Tobii

Magdalena Rodell Andersson har varit chief financial officer på Tobii sedan januari 2021. Magdalena har stor erfarenhet av seniora positioner inom större organisationer och har tidigare arbetat som chief financial officer på OKQ8 Scandinavia, chief financial officer och vice vd på Plantasjen AS Group samt chief financial officer på Filippa K. Dessförinnan har Magdalena haft ett antal positioner inom den svenska och nordiska dagligvarudetaljhandeln. Magdalena har en ekonomexamen, med inriktning på redovisning och finansiering, ifrån Handelshögskolan i Stockholm, Sverige.

Innehav i Tobii

21 000 aktier och 77 443 aktierätter (31 maj 2023)

Ann Emilson, EVP Global Sales & Marketing

Ann Emilson (1965)

Executive Vice President Sales and Marketing

Ann Emilson tillträdde som executive vice president Sales & Marketing på Tobii i november 2021. Hon har en bred erfarenhet från tech industrin och innan Tobii så arbetade hon som affärsområdeschef för de största B2B kunderna på Telia Sverige. Innan dess har hon arbetat på CGI och Ericsson, där hon arbetade i 27 års tid och på ett flertal seniora positioner. Ann har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet, Sverige.

Innehav i Tobii

21 000 aktierätter (31 maj 2023)

Gunnar Troili Senior Vice President Engineering

Gunnar Troili (1979)

Senior Vice President Engineering

Gunnar Troili är senior vice president Engineering på Tobii AB sedan 2016. Han började arbeta på Tobii 2001 som Tobiis första algoritmutvecklare, direkt efter sina universitetsstudier. Han har därmed varit med på Tobiis resa från starten som start-up och bidragit till vad Tobii är idag. Under sina 20 år på Tobii så har Gunnar haft olika roller inom FoU och algoritmutveckling. Gunnar har en civilinjengörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige.

Innehav i Tobii

317 508 aktier och 78 215 teckningsoptioner och aktierätter (31 maj 2023)

Jonas Jakstad, Senior VP Global Operations

Jonas Jakstad, (1972)

Senior Vice President Operations

Jonas Jakstad är senior vice president Operations. Jonas har bidragit till Tobiis verksamhet sedan 2016, då han började på Tobii i rollen som Global Operations Director. Tidigare arbetade han som chief operating officer på Maquet Critical Care AB, Getinge. Innan dess hade Jonas ledande positioner inom fordonsindustrin, GM Powertrain. Jonas har en civilingenjörsexamen i svetsning och fordonsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige.

Innehav i Tobii

4 115 aktier och 39 655 teckningsoptioner och aktierätter (31 maj 2023)

Emma Bauer - VP of segments Tobii

Emma Bauer (1975)

Senior Vice President Segments and Products

Emma Bauer är senior vice president Segments & Products sedan April 2021. De senaste 7 åren har hon bidragit till Tobii’s verksamhet genom att leda och utveckla produktledningsfunktionen och ett av Tobii’s affärsinitiativ. Emma har lång erfarenhet inom Produktledning, Ledarskap och Organisationsutveckling och har haft olika seniora och ledande roller på produkt- och konsultbolag innan hon anslöt till Tobii. Emma har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige.

Innehav i Tobii

6 432 aktier and 44 939 teckningsoptioner och aktierätter (31 maj 2023)