Tobii Corporate

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp besitter erfarenhet och kunskap som är fundamental för Tobiis framgång. De stöttas av skickliga och hängivna medarbetare på tretton kontor runtom i världen.

Tobii CEO Anand Srivatsa

Anand Srivatsa, (1978)

CEO

Anand Srivatsa tillträdde som Chief Executive Officer för Tobii AB den 9 december 2021. Han började arbeta på Tobii redan 2019 som Division Chief Executive Officer för det dåvarande affärsområdet Tobii Tech. Anand har mer än två decenniers erfarenhet från högteknologiska företag och innan Tobii var han Vice President för Intels Client Computing Group och Vice President för Intels Desktop, Systems och Channel Groups. Han har även haft flera olika högre befattningar hos Intel inom försäljning och marknadsföring i USA och Taiwan, bland annat med ansvar för vissa av Intels viktigaste kunder. Han har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Stanford University, USA.

Innehav

420 074 aktier och 601 250 personaloptioner och aktierätter (13 februari 2024)

Magdalena Rodell Andersson, CFO, EVP Finance, HR and Legal

Magdalena Rodell Andersson, (1966)

Executive Vice President och CFO

Magdalena Rodell Andersson har varit Chief Financial Officer på Tobii sedan januari 2021. Magdalena har stor erfarenhet av seniora positioner inom större organisationer och har tidigare arbetat som Chief Financial Officer på OKQ8 Scandinavia, Chief Financial Officer och Vice VD på Plantasjen AS Group samt Chief Financial Officer på Filippa K. Dessförinnan har Magdalena haft ett antal positioner inom den svenska och nordiska dagligvarudetaljhandeln. Magdalena har en ekonomexamen, med inriktning på redovisning och finansiering, ifrån Handelshögskolan i Stockholm, Sverige.

Innehav

70 000 aktier och 77 443 aktierätter (1 februari 2024)

Ann Emilson, EVP Global Sales & Marketing

Ann Emilson (1965)

Executive Vice President Sales aoch Marketing

Ann Emilson tillträdde som Executive Vice President Sales and Marketing på Tobii i november 2021. Hon har en bred erfarenhet från tech industrin och innan Tobii så arbetade hon som affärsområdeschef för de största B2B kunderna på Telia Sverige. Innan dess har hon arbetat på CGI och Ericsson, där hon arbetade i 27 års tid och på ett flertal seniora positioner. Ann har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet, Sverige.

Innehav

30 000 aktier och 21 000 aktierätter (1 februari 2024)

Gunnar Troili Senior Vice President Engineering

Gunnar Troili (1979)

Senior Vice President of Products och Solutions

Gunnar Troili är Senior Vice President of Products and Solutions sedan Januari 2024. Mellan 2016-2023 var han Senior Vice President Engineering på Tobii. Gunnar började arbeta på Tobii redan 2001 som Tobiis första algoritmutvecklare, direkt efter sina universitetsstudier. Han har därmed varit med på Tobiis resa från starten som start-up och bidragit till vad Tobii är idag. Under sina 20 år på Tobii så har Gunnar haft olika roller inom FoU och algoritmutveckling. Gunnar har en civilinjengörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige.

Innehav

320 183 aktier och 78 215 teckningsoptioner och aktierätter (1 februari 2024)

Jonas Jakstad, Senior VP Global Operations

Jonas Jakstad, (1972)

Senior Vice President Operations

Jonas Jakstad är Senior Vice President Operations. Jonas har bidragit till Tobiis verksamhet sedan 2016, då han började på Tobii i rollen som Global Operations Director. Tidigare arbetade han som Chief Operating Officer på Maquet Critical Care AB, Getinge. Innan dess hade Jonas ledande positioner inom fordonsindustrin, GM Powertrain. Jonas har en civilingenjörsexamen i svetsning och fordonsteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige.

Innehav

9 001 aktier och 39 655 teckningsoptioner och aktierätter (2 februari 2024)

Emma Bauer - VP of segments Tobii

Emma Bauer (1975)

Senior Vice President Integrations

Emma Bauer är Senior Vice President Integrations sedan Januari 2024. Dessförinnan var hon Senior Vice President Segments and Products på Tobii. Under sina år på Tobii har Emma bidragit till Tobiis verksamhet i flera seniora positioner, såsom Vice President of segment och Vice President of product management. Emma har lång erfarenhet inom produktledning, ledarskap och organisationsutveckling och har haft olika seniora och ledande roller på produkt- och konsultbolag innan hon anslöt till Tobii. Emma har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige.

Innehav

8 216 aktier and 52 479 teckningsoptioner och aktierätter (1 februari 2024)

Tobii Patrick Grundler

Patrick Grundler (1973)

Vice President Engineering

Patrick Grundler är Vice President engineering sedan Januari 2024. Patrick började på Tobii 2016 och har bidragit till bolagets verksamhet i roller som software manager, program director PC and remote och director screen-based solutions. Han började sin karriär 1998 som software developer och har arbetat på bolag såsom PocketMobile, Entraction/IGT och Appear Networks innan han började på Tobii. Patrick har en MSc i datavetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan I Stockholm, Sverige.

Innehav

2 674 aktier och 18 209 aktierätter (1 februari 2024)

Tobii VP of Legal and General Counsel Lotta Westerlund

Lotta Westerlund (1968)

Executive Vice President och General Counsel

Lotta Westerlund tillträdde som Executive Vice President och General Counsel på Tobii i januari 2024. Innan Tobii arbetade Charlotte på Ericsson som Head of Commercial Legal Affairs och dessförinnan har hon haft ett flertal seniora positioner på Ericsson. Innan dess var hon Senior Vice President och General Counsel på ST-Ericsson. Hon började sin karriär som jurist på advokatfirman Vinge. Charlotte har en juristexamen från Uppsala universitet, Sverige.

Innehav

9 023 aktier (5 februari 2024)

Tobii VP of Autosense Adrian Capata

Adrian Capata

Senior Vice President Autosense

Adrian Capata är Senior Vice President för segmentet Autosense sedan januari 2024. Adrian var tidigare Senior Vice President på Xperi’s affärsenhet AutoSense, där han under sex års tid ansvarade för deras produktlinje för förar- och passagerarövervakning. Under sina 20 år på Xperi fokuserade han på att driva innovation och kommersialisering av computer vision och edge AI. Adrian har även erfarenhet inom utveckling av bildbehandlingsteknik, produktledning och teknisk marknadsföring. Adrian har en BSc i Imaging & Artificial Intelligence och en MSc i biomedicinsk teknik från Politehnica University of Bucharest, Rumänien.

Innehav

100 100 aktier (19 februari 2024)